[1971·SONET SLP-2522]

Skäggmanslaget: Snus, Mus och Brännvin

1959 -2019 Kjell Westling - Roland Keijser

I think this was Skäggmanslaget’s second album. Kjell Westling, Urban Yman and I played on a couple of the songs.


tracks